Interim Schoolleider

Ik ben voor jou de juiste interim schoolleider als je op zoek bent naar iemand die onder andere...

 • altijd gaat voor kwaliteit;
 • zorgt voor quick wins om de successen onderweg naar het einddoel te vieren;
 • een stip op de horizon durft te zetten;
 • zorgt dat iedereen aan boord stapt én blijft onderweg naar het einddoel;
 • haar collega's motiveert, inspireert en uitdaagt;
 • oog heeft voor het leerlingbelang, schoolbelang en persoonlijk belang (in deze volgorde);
 • daadkrachtig is;
 • leiding geeft volgens de principes van situationeel leiderschap;
 • bereikbaar is voor leerlingen, team én ouders.

 

Mijn projecten:

 • Leidinggeven aan het opstellen van een schoolprofiel 
 • Leerlingengroei stimuleren door het inzetten van de principes van schoolpositionering
 • Onderwijsopbrengsten verbeteren door onder andere het implementeren van de principes van opbrengstgericht werken
 • Opstellen schoolplan, gebaseerd op het onderwijsplan van de stichting
 • Leidinggeven aan teamontwikkeling
 • Implementeren nieuw onderwijsconcept 'werken in units'
 • Borgen predicaat 'GOED'