Interim Intern Begeleider / Kwaliteitscoördinator

Ik ben de juiste interimmer voor jou, als je iemand zoekt die onder andere...

 • snel contact maakt met het team, leerlingen, ouders en externen;

 • altijd gaat voor kwaliteit;

 • zorgt voor quick wins om de successen onderweg naar het einddoel te vieren;

 • een stip op de horizon durft te zetten;

 • zorgt dat iedereen aan boord stapt én blijft onderweg naar het einddoel;

 • haar collega's motiveert, inspireert en uitdaagt;

 • oog heeft voor het leerlingbelang, schoolbelang en persoonlijk belang (in deze volgorde);

 • daadkrachtig is;

 • leiding geeft volgens de principes van situationeel leiderschap;

 • veel ervaring heeft in het werken met ParnasSys;

 • duidelijk, vriendelijk en transparant communiceert, zowel mondeling als op papier;

 • snel de hulpvraag boven tafel krijgt;

 • werkt volgens de principes van oplossingsgericht, handelingsgericht en opbrengstgericht werken;

 • niet praat in termen van zorg, maar van ondersteuning;

 • weet dat de leerkracht ertoe doet en altijd het streven heeft er voor te zorgen dat de leerling beter functioneert in haar klas, met haar leerkracht en haar klasgenoten;

 • ingezette IB processen continueert, maar ook enthousiast is nieuwe te starten als dit in het belang is van de schoolontwikkeling;

 • zorgt voor een goede overdracht en een zogenaamd gespreid bedje voor de nieuwe IB-er.

 

Mijn projecten:

 • Kwaliteitsverbetering gericht op leerlingenondersteuning met als uitkomst een inspectierapport van zwak naar voldoende en beter.
 • Coachen van leerkrachten in het toepassen van EDI
 • Coachen van leerkrachten in het toepassen van IGDI
 • Implementeren groepsbesprekingen
 • Implementeren leerlingbesprekingen volgens de principes van intervisie
 • Lesson study inzetten voor het verbeteren van de kwaliteiten van de lessen
 • Implementeren resultaatoverleggen naar aanleiding van de tweejaarlijkse cito resultaten
 • Opzetten en inrichten van een passende, opbrengstgerichte en handelingsgerichte ondersteuningsstructuur.
 • Implementeren van het werken met ParnasSys.
 • Implementeren van het werken met groepsplannen.
 • Implementeren van groepsplanloos werken.
 • Implementeren principes van opbrengstgericht, handelingsgericht en oplossingsgericht werken.
 • Implementeren 'werken met kwaliteitskaarten'
 • Leidinggeven aan het opstellen van een schoolprofiel 
 • Leerlingengroei stimuleren door het inzetten van de principes van schoolpositionering
 • Onderwijsopbrengsten verbeteren door onder andere het implementeren van de principes van opbrengstgericht werken
 • Opstellen schoolplan, gebaseerd op het onderwijsplan van de stichting
 • Leidinggeven aan teamontwikkeling
 • Implementeren nieuw onderwijsconcept 'werken in units'
 • Borgen predicaat 'GOED'