Interim Intern Begeleider / Kwaliteitscoördinator

Ik ben de juiste IB/KC-er voor jou, als je iemand zoekt die onder andere...

 • snel contact maakt met het team, leerlingen, ouders en externen;
 • veel ervaring heeft in het werken met ParnasSys;
 • duidelijk, vriendelijk en transparant communiceert, zowel mondeling als op papier;
 • snel de hulpvraag boven tafel krijgt;
 • werkt volgens de principes van oplossingsgericht, handelingsgericht en opbrengstgericht werken;
 • niet praat in termen van zorg, maar van ondersteuning;
 • weet dat de leerkracht ertoe doet en altijd het streven heeft er voor te zorgen dat de leerling beter functioneert in haar klas, met haar leerkracht en haar klasgenoten;
 • ingezette IB processen continueert, maar ook enthousiast is nieuwe te starten als dit in het belang is van de schoolontwikkeling;
 • zorgt voor een goede overdracht en een zogenaamd gespreid bedje voor de nieuwe IB-er.

 

Mijn projecten:

 • Kwaliteitsverbetering gericht op leerlingenondersteuning met als uitkomst een inspectierapport van zwak naar voldoende en beter.
 • Coachen van leerkrachten in het toepassen van EDI
 • Coachen van leerkrachten in het toepassen van IGDI
 • Implementeren groepsbesprekingen
 • Implementeren leerlingbesprekingen volgens de principes van intervisie
 • Lesson study inzetten voor het verbeteren van de kwaliteiten van de lessen
 • Implementeren resultaatoverleggen naar aanleiding van de tweejaarlijkse cito resultaten
 • Opzetten en inrichten van een passende, opbrengstgerichte en handelingsgerichte ondersteuningsstructuur.
 • Implementeren van het werken met ParnasSys.
 • Implementeren van het werken met groepsplannen.
 • Implementeren van groepsplanloos werken.
 • Implementeren principes van opbrengstgericht, handelingsgericht en oplossingsgericht werken.
 • Implementeren 'werken met kwaliteitskaarten'