In 5 stappen aan de slag met Formatief Evalueren

Formatief evalueren? Er is werk aan de winkel als deze term je niet bekend voorkomt. Formatief evalueren verspreid zich namelijk als een olievlek in het onderwijs omdat het wérkt. De leerlingen hebben meer zicht op hun leerproces en de docent kan beter onderwijs op maat geven.

 

Maar hoe doe je dat? Formatief Evalueren? 

 

Stap 1

De eerste stap is het verhelderen van verwachtingen. Weten jouw leerlingen waar ze naartoe werken en hoe ze dat gaan bereiken?

Tip: gebruik de leerdoelenkaarten van de SLO!

 

Stap 2

Vervolgens ga je leerlingreacties uitlokken. Dit doe je door verschillende leerlingactiviteiten in te zetten zoals een quiz of een discussie.

Tip: zet Kahoot in!

 

Stap 3

De derde stap is cruciaal voor jou als docent. Je gaat de leerlingreacties analyseren en interpreteren. Daarbij stel jij jezelf bewust de vraag: ‘Weet ik waar mijn leerlingen staan ten opzichte van het leerdoel?’ Ja? Mooi, door naar stap 4! Nee? Ga dan verder met het verzamelen van informatie zoals je in stap 3 hebt gedaan. Natuurlijk kies je in deze fase wel voor een andere manier van informatie verzamelen want ‘als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’.

 

Stap 4

Tijd voor stap vier. Je gaat opnieuw je leerlingen actief betrekken. Je bespreekt waar ze staan en wat ze nog moeten doen ten opzichte van (de succescriteria van) het leerdoel. In deze fase is het belangrijk dat jij zorgt voor een goede mix van klassikale feedback, feedback in kleine groepjes en individuele feedback.

Boekentip: feedback in de klas van Vanhoof en Speltincx!

 

Stap 5

De laatste stap is het ondernemen van vervolgstappen. Tijdens deze stap ga jij als onderwijsprofessional los met al je kennis en ideeën over effectieve leerstrategieën, werkvormen en instructievormen.

 

Ben jij al gestart met formatief evalueren? En wat zijn jouw ervaringen?